Where’s the Music? i bilder – lördagen

För oss som är beroende av festivaler är vintern en mörk årstid, men sedan 2015 finns det ett ljus i vintermörkret: Where’s the Music? Festivalens styrka är framför allt att den ger oetablerade artister en chans att slå igenom. Spännvidden mellan genres är också spännande, årets upplaga bjöd på allt från skir folkpop till brutal black metal. Foton från lördagen, i kronologisk ordning:

Good Harvest, Tella Viv, ShitKid, Nightmen, Stina Velocette, Boys, Delorian, Skott, Twin Pigs, Henric
de la Cour, Slowgold och Hurula