Where’s the Music? i bilder – fredagen

För oss som är beroende av festivaler är vintern en mörk årstid, men sedan 2015 finns det ett ljus i vintermörkret: Where’s the Music? Festivalens styrka är framför allt att den ger oetablerade artister en chans att slå igenom. Spännvidden mellan genres är också spännande, årets upplaga bjöd på allt från skir folkpop till brutal black metal. Foton från fredagen, i kronologisk ordning:

Post Pines, School of X, Gus Ring, Phlake, Hater, Blomba, Ellen Sundberg, The OhNos, Rome is not a Town, Skogen Brinner, Ben Hobbs, Night Terror och Myrkur