Om Drefvcast

 

Drefvcast är v��r podcast som vi kommer att producera med jämna mellanrum.

Varje avsnitt utifrån ett specifikt tema och med specifika g��ster. Drefvets olika skribenter kommer dyka upp i s��ndningarna och s��ga sitt om aktualiteter, historiska h������ndelser, viktig musik och rent nonsens.

I varje Drefvcast-avsnitt spelar vi musik från oetablerade artister vi gillar. Bara musik vi gillar. K��������������nn er mer ��������������������������������������������������������������������������������n välkomna att upplysa oss om er musik (mail: redax@drefvet.se).