Bolywool Har Ordet

Hur börjar man? Hur angriper man ett blankt blad? Nedan följer svagt hoplänkade minnesfragment som beskriver hur jag minns tillblivelsen av "From Void to Matter I-III" (FMTM). För min egen del så har jag v...

Bolywool har ordet

Det här med att skriva musik kan vara en relativt snabb process eller den totala motsatsen. Det här är historien om låten Open Your Eyes från vårt senaste album "Hymnals & Bombs"; hur den kom till, glömd...