Skogebrandt har ordet

Vad försöker jag bevisa? Vem tror jag att jag är? Kanske var det 1980-talet som gjorde sig påmint, eller 1990-talet som ringde och ville ha sitt sound tillbaka. Kanske är det inte så noga?

Hitta kärnan, den springande punkten, den röda tråden. Fritt fall. Här och nu.
Det kreativa flödet är inte alltid lätt att definiera, placera i fack.
Låt mig leka med tanken att känslornas och sinnenas tillstånd är en flytande entitet, som byter skepnad över tid, att jaget liksom konsten inte är något statiskt.
Det var helt enkelt meningen att slutprodukten av skapandet, just denna gång, just denna musik, skulle låta precis så här.

Om vissa bygger identitet kring en av fyra färger, är jag nog mer av en (högst flyktig) årstidsperson.
Nu råkar det vara hösten som talar. Hur kommer text och ton formas nästa gång?
Det lär visa sig av nya intryck och erfarenheter, möten och samarbeten, framgångar och besvikelser, inledningar och slut.

Jag tror visst att det är det som brukar kallas livet.

 

Skogebrandt – Tried