Resan från Göteborg till världen

stiff.gbg
”Resan till världen EP”
(Egen produktion, 2014)

Det alternativa post new wave/punk-bandet stiff.gbg:s EP ”Resan till världen” är ett imponerande stycke lågmäld rock i en svärtad popanstruken inramning. stiff.gbg tar sig an genren utifrån ett svenskt perspektiv men med anglosaxisk särprägel och då främst från Storbritannien och USA.

Det vilar en stilla men ändå eterisk tyngd över arrangemangen vari de två spåren på ”Resan till världen” har sin gemensamma nämnare. Förutom en tendens till gemensam dramaturgi i strukturerna bygger The tide och Världen på två relativt olika uttryck.

The tide med sitt distinkta trumkomp och rytmiska driv lutar i högre grad åt den alternativa indie pop-scenen där bland andra Broder Daniel och Florence Valentine fungerat som riktmärken. stiff.gbg tar dock och öppnar upp för stilbildande Velvet Underground och i än högre grad Jim och William Reids tongångar i Jesus and Mary Chain och skapar på ett stilfullt sätt bryggan mellan olika epoker.

Man kan med lite god vilja och vällovliga ambitioner höra stråk av Joy Divisions gripande låt Atmosphere föresväva i plattans andra spår, Världen. Med omåttliga mängder reverb får stiff.gbg till en skön livekänsla i inte minst den hjärtskärande gitarrslinga som banar väg för en stabil och taktfast rytmsektion. Det är i ärlighetens namn inte alltid fullt så tajt och synkat som man förväntar sig att det kunde vara med tanke på låtarnas kvalité i sig. Det är dock inte speciellt störande eftersom konceptet stiff.gbg vilar på är just den punkiga, DIY, icke konventionella kontexten.

Trots att titeln Världen är på svenska är texten även i den låten på engelska. Med lyrik på svenska hade stiff.gbg inte bara gett ett mer genuint och särpräglat intryck, även sången hade känts mer naturlig i det utförandet.

De två spåren på ”Resan till världen” känns som fullgoda aptitretare inför det kommande album. Utifrån vad ”Resan till världen” ger en hint om är en fortsättning på stiff.gbg absolut något att se fram emot.

Gästskribent: Lars Ekenryd