Monte Nour har ordet

“Artisten har ordet”.
I detta konstaterande ligger mer sanning än vad jag såg vid första anblick. Min första ingivelse var att artigt säga “tack” för att jag nu fått ordet men vid närmare eftertanke minns jag att någonstans längs vägen är det jag själv som tagit det… 

Artist betyder konstnär.
Konstnären är en person som stannar upp, pausar filmen, suger märgen ur varenda mening i boken och plockar upp ordet – det vi tar för givet – stirrar på det intensivt, ifrågasätter och med en skicklig, nästintill obemärkt rörelse förändrar dess mening.
Konstnären har ett säreget intresse för det vardagliga.
Där vi andra ser tomhet och tristess ser hon magi och sällsamma sagor.
Där, en vanlig jävla tisdag, fladdrar de solblekta gardinerna med sina vita vingar i den avgas-dränkta sommarnatten och bjuder in till ännu en svettig timma utan sömn i den tunna, sagolika dimman. 
Konstnären är lika hederlig som de sopgubbar som klockan 07:20 varje måndagsmorgon med buller, bång och skrikande sång tömmer de överfyllda sopcontainrarna utanför mitt öppna lägenhetsfönster.
Jag vaknar aldrig av klockan.
Konstnären sorterar och återanvänder det du själv trodde var skräp och serverar det sedan framför din egen näsa där du går på vernissage för att upptäcka någonting alldeles nytt. 
Konstnären är en illusionist och hennes verktyg är verkligheten.
En uppmaning: Gör inget själv. Vi konstnärer skapar livet åt dig.

Om du är någorlunda uppmärksam kan du njuta av allt som du ser omkring dig. Och kanske är hela verkligheten bara en föreställning.
Det vore ju förargligt att ha sovit sig igenom den. I slutändan kan man undra vem det är som bestämmer vem som är eller inte är konstnär. 
Det är du.
Tystnad! Tagning.

Monte Nour – Foreverest