Tribulation live på Debaser Strand.

Glädjebeskedet – spelstället får vara kvar

Det har varit många mörka rubriker kring Stockholm och dess spelställen som tvingats packa ihop och slå igen till höger och vänster. Men på fredagen kom ett väldigt stort glädjebesked för alla konsertälskande huvudstadsbor.

Debaser Strand får vara kvar i sina nuvarande lokaler och tvingas inte stänga likt Debaser Slussen och Debaser Medis tidigare gjort. Politikerna tycks ha hittat en annan väg att lösa situationen med brokonstruktionen och vägbanan som är klubbens tak.

”Vi har nu hyreskontrakt fram till och med 31/1 2022. Det görs några kompletterande bärighetsutredningar av vägbanan/brokonstruktionen som är vårt tak. När de är klara arbetar alla involverade parter vidare för att vi sedan ska kunna teckna längre kontraktstid”, skriver klubben i ett pressmeddelande och fortsätter:

”Utredningen är en del i det uppdrag som politikerna har tagit in i Stockholms Stads budget där staden ska utreda alternativa lösningar för renovering av vägbanan som skulle kunna möjliggöra en fortsatt publikverksamhet under brokonstruktionen. Detta arbete ser vi idag att det till stor sannolikhet leder till bevarandet av konsertlokalen Debaser Strand i många år framöver”.

Det var en synnerligen god fredagsnyhet.