”Det kan synas oskött och skräpigt” – OX har ordet

Hey, we’re heading for somewhere lost in time, we’re off to that garden!

Vi skulle spela in en musikvideo.

Simon Hjortek/Magnificent beast, en genial konstnär bosatt i Falun, skulle filma och klippa. Tillsammans bollade vi idéer och han var ute och rekade inspelningsplatser.

Låten var Hidden, som berör temat det förlorade paradiset; Edens lustgård. Fram till 1500-talet trodde – eller hoppades – många att det fortfarande fanns någonstans i världen, men att vi bara inte hittat dit än.

Videon skulle handla om det; en gömd plats som vi letar efter. En plats för fri kärlek, respekt för varandra och det som omger oss; kanske platsen för ett skogsrave, under sommaren när natten inte finns. Jakten kom i förverkligandet av visionen att bli reell.

Det gamla grustaget i Säter blev ett perfekt sargat ökenlandskap, en ogästvänlig plats att lämna. Här skulle lindansaren Moa Asklöf Prescott dansa ovan mark och springa bort genom landskapet iklädd sin futuristiskt, metalliska kroppsstrumpa.

Så till Eden.

Simon skickade en filmsnutt tagen i gryningsljus. Dagg på lingonriset i förgrunden, suddig bakgrund och därefter en svepning uppåt och planterade granar i rak led, som likt en uppställd armé avtecknade de sig mot himlen.

Var detta vårt Eden?

Simon betade av område efter område runt Falun för att finna den förlorade trädgården medan vi for genom Västra Götaland, Värmland och Dalarna och blickade ut över det lapptäcke av kalhyggen och monokulturer som den svenska skogen är; skogen där ingen kan höra en vitryggig hackspett göra sin grej.
Men så skickade han ett klipp ifrån Sanders gammelskog.

”Det kan synas oskött och skräpigt”, skriver Länsstyrelsen i Dalarna om platsen, medvetna om att besökare är så ovana vid en riktig skog att de måste ge en förklaring till varför träden får ligga kvar om de fallit.

Vi klev över förmultnande stammar omslutna av mjuk mossa och tittade på tickorna som hade vuxit sig stora på de självdöda träden
Med drönare filmade Simon Tone dansande i en skogsglänta.
Utzoomningen visade sen en skog av träd i olika ålder och en liten plutt till människa som rör sig mellan dem, för att sedan försvinna.

 

OX – Hidden