Brott mot griftefriden

Ibland är det svårt att hålla sig borta från något man för länge sedan borde ha lämnat därhän. Ibland är det lätt hänt att begå Brott mot griftefriden.

”Till ansvar för brott mot griftefriden dömes den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller på annat sätt gör skada på kista, urna, grav eller något annat vilorum för de döda” (källa Wikipedia)

brottmotgriftefriden2Efter sommaren släpper St Andreas nytt album, det första smakprovet därifrån bär den smått pikanta titeln Brott mot griftefriden.

En hänvisning till sångens text om något som allt för många kan relatera till. Om ett förhållande som är avslutat och som man enligt all rim och reson borde hålla sig borta ifrån, men ändå inte kan låta bli att blanda sig i igen. ”Det vore brott mot griftefriden att gå tillbaks till den tiden” sjunger Natalie Del Carmen Nordström.

Men här finns fler flörtar med ”döden” än så. I alla fall nästan.

Jag hade fört ett resonemang om att gräva upp Doktor Kosmos gamla lik här om det inte varit så att bandet (faktiskt!) inte lagt ner utan bara försvunnit in under radarn på obestämd framtid sedan den ganska torftiga plattan ”Hallå?” (2008). Men de musikaliska kopplingarna Doktor Kosmos och St Andreas emellan är både en och tre. Nästan som om de senare botaniserat bland de förras gamla kvarlevor.

Ser man det ur den synvinkeln, då är det lätt att uppmana till Brott mot griftefriden.

Då är det också lätt att bli förförd av förnämlig pop.